Recente videos

Economie Herzien

Een hoorcollege over een alternatief model voor economische wetenschap en politiek. Sinds het midden van de jaren dertig van de vorige eeuw zijn de economische wetenschap en de economische politiek op het verkeerde pad geraakt. In deze serie colleges legt professor Lex Hoogduin uit waarom dat zo is en wat de gevolgen daarvan...

Bekijk nu