Het Economisch verhaal

Het economisch gesprek - Aerdt Houben

Dr Aerdt C.F.J. Houben (1963) is divisie directeur Financiële stabiliteit bij de Nederlandsche Bank. Hij studeerde aan de Erasmus Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 1988 zijn doctoraalexamens algemene economie en bedrijfseconomie cum laude behaalde. In 1999 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over de evolutie van monetaire beleidsstrategieën in Europa. Vanaf 1988 is hij werkzaam bij de Nederlandsche Bank, met een onderbreking van vier jaar (1992 1996) bij het Internationale Monetaire Fonds in Washington DC (Verenigde Staten), alwaar hij werkte bij de beleidsafdeling Policy Development and Review op het ontwerp van macro economische aanpassingsprogramma’s voor midden en lagere inkomenslanden. Binnen DNB heeft hij leidinggevende posities vervuld op de terreinen van monetair beleid, toezicht en financiële stabiliteit.

Hij is lid van het Committee on the Global Financial System bij de BIS, het Advisory Technical Committee van de European Systemic Risk Board, het Financial Stability Committee van het Europese Stelsel van Centrale Banken en diverse werkgroepen van de Financial Stability Board. Thans is hij voorzitter van een aantal internationale werkgroepen, waaronder de Instruments Working Group die voor de European Systemic Risk Board het macro-prudentiële beleidsinstrumentarium ontwikkelt. In het verleden was hij voorzitter van het technisch comité van de wereldorganisatie van pensioentoezichthouders (IOPS) en lid van het Bazels Comité van bancaire toezichthouders.

Hij heeft ruim gepubliceerd op financieel-economisch terrein.

  • Het Economisch verhaal
  • 2 oktober 2013