P06a | Toespraak | Lex Hoogduin | Rethinking Economics

Opname gemaakt voor het Bataafsch Genootschap - ter bevordering van de Proefondervindelijke wijsbegeerte - op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) op zaterdag 12 september 2015 bij de KR&ZV "De Maas" te Rotterdam.

Onderdeel van de ALV zijn de uitreikingen van de twee-jaarlijkse prijzen voor beste promoties en beste afstudeerders en een uitgebreide lezing.

Meer in dit programma