161. Begrotingsbeleid 2015 (25 augustus 2014)

We zitten midden in de voorbereiding van de begroting van de overheid voor 2015. Het is dus nog te vroeg om een oordeel te vellen. Maar als wat we horen, klopt wordt 2015 het jaar van de gemiste kansen.

Na een aantal moeilijke jaren, gaat het begrotingssaldo de goede kant op. Dat moet ook, want het tekort is nog steeds te hoog. En de schuld ook. Uiteindelijk moet het tekort worden teruggebracht tot hooguit 0,5%. Beter zou zijn te koersen op evenwicht.

In overeenstemming met de Europese regels dient het tekort jaarlijks met 0,5% punt te worden verminderd. Dat lijkt voor 2015 geen probleem te zijn. Het lijkt te kunnen zonder nieuwe ombuigingen of belastingverhogingen.

Er lijkt zelfs wat ruimte te zijn voor uitgavenverhogingen of belastingverlaging. En daar zit de pijn in het huidige beleid. Het kabinet lijkt niet meer beschikbaar te willen stellen voor lastenverlichting en gerichte uitgavenverhoging dan die beperkte ruimte. Er wordt gesproken voor 100 miljoen euro extra voor defensie en een beperkte lastenverlichting.

In het licht van de structurele tekortkomingen van onze economie, is dat te weinig. De overheid geeft te veel uit voor wat ze kan behappen. De samenleving is veel minder maakbaar dan wordt verondersteld. Bovendien is de politiek te verbrokkeld om krachtig beleid te kunnen voeren. Er wordt te veel geld rondgepompt.

Verder zou de dynamiek van onze economie kunnen profiteren van een echte forse verlaging van de lasten. Het belastingstelsel is aan groot onderhoud toe. Een echt modern pensioenstelsel zou nou eindelijk eens mogelijk moeten worden gemaakt. Als je echt vindt dat onze krijgsmacht krachtig moet zijn, is het tienvoudige van wat nu in bespreking is nodig. Een aantal jaren achter elkaar.

Het kabinet lijkt uitgeregeerd. Ik hoop dat ik het mis heb, maar 2015 lijkt een verloren jaar te worden.


Meer in dit programma