Weg met de pensioenfondsen!

14 november 2013 14:47

Een van de sterke punten van Nederland was het pensioenstelsel. Maar de wet van de remmende voorsprong is van toepassing. Veel pensioenfondsen hebben grote tekorten. Er zit nog veel geld in kas, maar te weinig om de ambities waar te maken. Die conclusie moet nu eindelijk eerlijk worden getrokken. Het ambitieniveau moet omlaag en tegelijkertijd moeten we de tekorten eerlijk over de deelnemers verdelen. Dit moet transparant gebeuren, onder meer door een duidelijk onderscheid te maken tussen de verdeling van de uitstaande rekening en de vernieuwing van het stelsel. Echte vernieuwing is nodig. De wereld is veranderd sinds ons pensioenstelsel werd opgezet en verandert verder. De vergrijzing heeft ingezet, de maatschappij is individualistischer geworden. De verzuiling bestaat niet meer. De groep zzp'ers groeit en mensen werken minder lang bij hetzelfde bedrijf of in dezelfde bedrijfstak. De vakbeweging vertegenwoordigd een grote groep werknemers niet, maar beslist wel over hun pensioen. De nominale rente is de afgelopen decennia gedaald naar een laag niveau. De financiƫle crisis heeft dit proces een extra duw gegeven. Niemand weet hoe lang de rente zo laag zal blijven, maar de schade is al aangericht. Veel pensioenfondsen zien de dekkingsgraad fors dalen. Daarom moeten we een streep zetten onder het huidige stelsel. Sluit de pensioenfondsen. Geef de deelnemer de regie over hun pensioen. Het is hun spaargeld en zij lopen de risico's. Beleggen kan collectief blijven gebeuren via pensioeninstellingen, die meer dan nu met elkaar concurreren. De kabinetsvoorstellen zijn daarom veel te mager. De gevestigde belangen in de pensioensector stellen zich vooral defensief op. Hoe lang houdt dit vernieuwing nog tegen?

Het Financieel Dagblad Bijlage
Pagina 19, 4 november 2013