Column - Veilige banken (9 december 2013)

09 december 2013 19:46

Een belangrijke les uit de financiele crisis is dat banken veiliger moeten zijn. In de Nederlandse discussie wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen twee verschillende betekenissen van veiligheid in dit verband. En daar kunnen we veel last van krijgen.

De eerste betekenis van een veilige bank is een bank die voldoende kapitaal heeft om met grote waarschijnlijkheid te voorkomen dat de belastingbetaler voor verliezen zal moeten opdraaien. Dan hebben we het over de creditzijde van de bankbalans.

De andere betekenis van een veilige bank is een bank die weinig risico’s neemt. De roep om “saai bankieren” past in die categorie. Dit gaat over de debetzijde van de bankbalans.

Voor mij heeft veilig bankieren betrekking op voldoende kapitaal hebben. Streven naar saaie banken, is streven naar banken met een lage maar stabiele winst. Maar zo’n bank kan weinig betekenen voor ondernemers die risico’s willen nemen en willen vernieuwen. In een economie met saaie banken zal de economische groei beperkt zijn.

Om uit de economische en financiele crisis te komen en om groeiende welvaart mogelijk te maken, moet er juist ruimte zijn om te experimenteren en risico te nemen. Maar zonder een bankwezen dat zelf ondernemend is en alleen maar gericht is op stabiliteit, gaat dat niet lukken.

Een saai bankwezen is in feite een riskant bankwezen. Dat zet de toekomstige groei van onze welvaart op het spel. Ruim baan dus voor banken en bankiers die durven. Maar wel met voldoende grote buffers om onvermijdelijke klappen op te vangen.