Column - NExit? (10 februari 2014)

10 februari 2014 07:55

De PVV is ervoor dat Nederland de EU verlaat. Een Engels onderzoeksbureau heeft nu voor de PVV geschat dat Nederland hierdoor economisch beter af zou zijn. De komende tien jaar zou ons nationale inkomen 10% hoger kunnen uitkomen. 

De veronderstelling in het rapport en van de PVV is dat de relatief slechte prestaties van de Nederlandse economie gedurende de laatste decennia het gevolg zijn van ons lidmaatschap van de EU. Daardoor is het onmogelijk een veel ruimer monetair en budgettair beleid te voeren. De rente is op dit moment zeer laag, maar zou volgens de onderzoekers -13% moeten zijn. Ook zou de komende jaren de overheid een groter tekort moeten hebben.  Verder wordt de regeldruk vanuit de EU als heel schadelijk gezien. En maakt de EU het onmogelijk gezinshereniging van niet-Westerse allochtonen tegen te houden. Dergelijke immigranten kosten de Nederlandse belastingbetaler per saldo geldt. Ten slotte zou kunnen worden bespaard op de EU bijdragen die wij nu doen.

De diagnose van onze economische problemen deugt niet. Nederland heeft structurele problemen. Die los je niet op door de geldkraan zeer ver open te draaien en de overheidsschuld verder te vergroten. 

Integendeel. Het is een manier om die problemen te ontkennen. De PVV ziet Zwitserland als een lichtend voorbeeld. Een rijk land, met een sterke eigen munt en een zeer lage rente.

Maar dat is mogelijk omdat het land, net als bij voorbeeld Duitsland, een grote discipline kent in het monetaire en budgettaire beleid. Het is een reputatie die Nederland ook heeft, hoewel die wat onder druk staat.

Met het beleid dat de PVV wil, raken wij die reputatie kwijt. De nieuwe gulden wordt een zwakke munt. De economische groei zal uiteindelijk niet hoger, maar lager uitkomen. De EU verlaten en dan PVV beleid gaan voeren, zou een tragische vergissing zijn.