Column - Gelijk speelveld voor Nederlandse banken (14 februari 2014)

15 februari 2014 16:07

In het debat over de hoeveelheid kapitaal die een bank moet aanhouden lijkt inmiddels op een belangrijk punt overeenstemming te bestaan. Banken moeten hun kapitaalbuffers verder vergroten. Buijink, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, vindt dat bijvoorbeeld ook. Maar hij vindt dat Nederland niet voorop moet lopen met het verhogen van kapitaaleisen. Dat moet in Europees verband gebeuren. Anders is het slecht voor de concurrentiepositie van ons bankwezen. Is dat zo?

 

Laten we twee banken met elkaar vergelijken. Beide banken doen hetzelfde. Dat betekent dat hun balans even groot en de activakant van hun balans identiek is. Het betekent dat beide banken hetzelfde rendement maken en hetzelfde risico lopen. Het verschil tussen beide banken is slechts dat de ene bank een grotere kapitaalbuffer heeft dan de andere. Laten we de bank met de grotere kapitaalbuffer een Nederlandse bank noemen en de andere een Europese. De Europese bankfinanciert dezelfde activiteiten met minder kapitaal en meer vreemd vermogen. Welke bank is concurrerender?

 

Buijink zegt: “de Europese bank”. Wat is de redenering?Buijink heeft het niet over concurrentiepositie maar over de vraag welke bank een hoger rendement voor de aandeelhouders oplevert. En dat is de Europese. En voor sommige beleggers is dat interessant. Maar de Nederlandse bank levert een stabieler rendement voor de verschaffers van eigen vermogen op.  En er zijn ook beleggers die juist dat waarderen.

 

Hoe ik dat weet? Kijk naar Rabobank. Die bank had jarenlang een bedrijfsmodel gebaseerd op een relatief hoge kapitaalbuffer in vergelijking met andere banken. Het stelde Rabobank in staat relatief goedkoop vreemd vermogen aan te trekken. Ik zie niet in dat je kunt beweren dat Rabobank niet concurrerend was.

 

Buijinks argument tegen voor de Europese troepen uitlopen snijdt geen hout. Hij zou het daarom niet meer moeten gebruiken.