Column - Economen en bankiers (13 december 2013)

13 december 2013 14:30

Pas geleden was er een hoorzitting in de Tweede Kamer over het bankwezen. Economen en bankiers stonden lijnrecht tegenover elkaar. 

De economen vonden dat banken veel meer kapitaal moeten aanhouden. Opmerkingen van bankiers dat dit de kredietverlening zou beperken, werden gezien als lobbyen. Banken zouden gedwongen moeten worden dit extra kapitaal aan te trekken. En als Nederland daarmee voor de troepen uitloopt is dat prima.

De bankiers zagen het anders. Voor de troepen uitlopen is contraproductief. Het beste is het mee te gaan in het Europese peloton.

Voor de wat langere termijn zit ik in het kamp van de economen. Als we de kans dat de belastingbetaler moet opdraaien voor verliezen in het bankwezen zo klein mogelijk willen maken, moet het kapitaal verder omhoog.

Dat zou ertoe leiden dat aandeelhouders een wezenlijk belang krijgen de risico’s die een bank neemt in de gaten te houden en daar toezicht op te houden. De toezichthouder kan dan op een grotere afstand van het dagelijks bestuur van de bank gaan staan. En hoeft zich veel minder gedetailleerd met banken bezig te houden. Dat bevordert marktwerking en vraagt niet langer het onmogelijke van toezichthouders.

Buffers moeten dus omhoog. Maar het is verstandig om het geleidelijk te doen. Meer aandelenkapitaal in banken betekent namelijk een verschuiving van het risico van de overheid/belastingbetaler naar aandeelhouders. Dat zullen bijvoorbeeld pensioenfondsen/deelnemers zijn. Die zullen anders dan ze veelal gewend zijn, moeten zorgen voor effectief intern toezicht. Het houdt ook in dat het risicoprofiel van bijvoorbeeld pensioenfondsen omhoog gaat. En dat dus pensioenen minder waard worden.

Veel mensen zullen zich niet realiseren dat het vrijwaren van de belastingbetaler niet gratis is. Een grote stappen gauw thuis beleid, kan tot grote brokken leiden. De waarheid ligt ook hier in het midden.